Missie ZZG zorggroep

Verzorgende Wollewei Daisy Kok Kijkend Verzorgende Wollewei Daisy Kok Kijkend Verzorgende Wollewei Daisy Kok Kijkend
Verzorgende Wollewei Daisy Kok Kijkend Verzorgende Wollewei Daisy Kok Kijkend

De missie en onze kernwaarden deskundig, liefdevol en helder geven aan waar we voor staan en waar we voor gaan.

Missie

Bij ZZG dragen we duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. We werken samen met cliënten en anderen, vanuit het idee dat wij mensen helpen om het vertrouwen in eigen kunnen te behouden of terug te winnen zodat zij de kracht en de macht hebben om zelf richting te geven aan het leven. 

Duurzaam

Zorg is duurzaam als het mensgericht is. Je zoekt samen met de client en naasten naar goede zorg. En dat wat 'goed' is, is iedere keer anders. Want elke client is anders. Het leven van ieder mens bestaat uit gezondheid, dromen, behoeften, waarden, relaties en verlangens. Jouw uitdaging is om zorg te leveren die is afgestemd op de mens als geheel, met al die onderdelen.

Samen

Veel cliënten hebben naast onze zorg te maken met andere hulpverleners. Dit zijn voor ons belangrijke samenwerkingspartners. Samen vormen we een netwerk. ZZG blijft altijd zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking.

Gezondheid en kwaliteit van leven

Veel cliënten hebben dagelijks te maken met verlies, verdriet, onmacht en achteruitgang. Gezondheid gaat voor ons daarom om veerkracht en omgaan met alles wat er op je afkomt. 

Vertrouwen in eigen kunnen

Het grootste deel van de zorg die wij leveren is complex. Niet alleen zorginhoudelijk, maar vaak ook omdat de totale situatie complex is. Je maakt elke keer een afweging tussen je kennis over de cliënt, richtlijnen en methoden en je eigen praktijkervaring.
We helpen daarom niet alleen cliënten (weer) vertrouwen in eigen kunnen te hebben. Dit willen we ook voor jou als medewerker. Trots op je vak en vertrouwen in je eigen deskundigheid.