Missie, visie en waarden

0132 T Helpende Plus Bianca Van Rosmalen 0132 T Helpende Plus Bianca Van Rosmalen 0132 T Helpende Plus Bianca Van Rosmalen

Visie op de medewerker, wat betekent dat voor jou?

Veel onderdelen uit deze visie kunnen we al omarmen met elkaar. Maar er zijn ook nog punten die nog extra aandacht en energie vragen.  Daar werken we dagelijks met elkaar aan.

Help jij mee deze visie te realiseren zodat we kunnen zeggen dat we binnenkort overal binnen ZZG liefdevol, deskundig en helder samenwerken?

0132 T Helpende Plus Bianca Van Rosmalen 0132 T Helpende Plus Bianca Van Rosmalen

Visie op de medewerker, wat betekent dat voor jou?

Veel onderdelen uit deze visie kunnen we al omarmen met elkaar. Maar er zijn ook nog punten die nog extra aandacht en energie vragen.  Daar werken we dagelijks met elkaar aan.

Help jij mee deze visie te realiseren zodat we kunnen zeggen dat we binnenkort overal binnen ZZG liefdevol, deskundig en helder samenwerken?

ZZG Visie op de medewerker

Om als medewerker bij ZZG van betekenis te zijn en je werk goed te kunnen doen, heb je elkaar nodig. Samen ben je verantwoordelijk voor een prettige, gezonde en veilige werkomgeving.

Binnen je team zoek je steeds naar oplossingen en ben je van elkaar afhankelijk om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Je mag daarbij rekenen op passende coaching, ondersteuning en faciliteiten. Je kunt je blijven ontwikkelen als persoon en in je vak. Er is ruimte voor individuele verschillen binnen een team.

Je ervaart een goede balans tussen werk en privé. Je kent je eigen grenzen en voelt je gehoord en gezien door collega’s en leidinggevenden. Je staat er niet alleen voor.

De onderlinge communicatie is open en oprecht en je hebt toegang tot de informatie die je nodig hebt om je verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Deskundig, liefdevol en helder.

Helpende Plus Meerstaete Ria Etteger Helpende Plus Meerstaete Ria Etteger Helpende Plus Meerstaete Ria Etteger

Missie ZZG zorggroep

Wij dragen duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. We werken samen met cliënten en anderen, vanuit het idee dat wij mensen helpen om het vertrouwen in eigen kunnen te behouden of terug te winnen zodat zij de kracht en de macht hebben om zelf richting te geven aan het leven.

Helpende Plus Meerstaete Ria Etteger Helpende Plus Meerstaete Ria Etteger

Missie ZZG zorggroep

Wij dragen duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. We werken samen met cliënten en anderen, vanuit het idee dat wij mensen helpen om het vertrouwen in eigen kunnen te behouden of terug te winnen zodat zij de kracht en de macht hebben om zelf richting te geven aan het leven.

Verzorgende Wijk Groesbeek De Meent Larissa Met Cliënt De Heer Janssen(T)

Oog voor elkaar

Bij ZZG zorggroep hebben we oog voor cliënten, patiënten, bewoners, hun naasten; oog voor collega’s, vrijwilligers en samenwerkingspartners. We hebben oog voor elkaar.

We kijken,  elke dag weer, wat het betekent om te werken vanuit onze waarden deskundig, liefdevol en helder. Ter ondersteuning hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Deze afspraken staan verwoord in de gedragscode van ZZG.

Waarden ZZG

Deskundig Vergrootglas (2)

Deskundig

Liefdevol Hart (1)

Liefdevol

Helder Lamp (2)

Helder

Wijkverpleegkundige Niv5 Groesbeek De Meent Lisette Wijkverpleegkundige Niv5 Groesbeek De Meent Lisette Wijkverpleegkundige Niv5 Groesbeek De Meent Lisette

Vitaliteit en Veerkracht in je werk (ViVe)

ViVe staat binnen ZZG zorggroep als een huis. Letterlijk, want 'het dak' van het huis van ViVe is dat jij 'Lekker aan het werk' bent. Om dat te bereiken zijn vier stevige 'verdiepingen' binnen dat huis nodig:

  1. jouw gezondheid
  2. jouw kennis en vaardigheden die goed aansluiten op je functie
  3. jouw normen en waarden die overeenkomen met waar ZZG voor staat
  4. jouw werk in combinatie met thuis, gevoel van veiligheid binnen de organisatie en binnen je team

 

Hoe ViVe jou kan helpen komt tijdens gesprekken binnen de gesprekscyclus terug en we organiseren regelmatig activiteiten waaraan je mee kunt doen.

Wijkverpleegkundige Niv5 Groesbeek De Meent Lisette Wijkverpleegkundige Niv5 Groesbeek De Meent Lisette

Vitaliteit en Veerkracht in je werk (ViVe)

ViVe staat binnen ZZG zorggroep als een huis. Letterlijk, want 'het dak' van het huis van ViVe is dat jij 'Lekker aan het werk' bent. Om dat te bereiken zijn vier stevige 'verdiepingen' binnen dat huis nodig:

  1. jouw gezondheid
  2. jouw kennis en vaardigheden die goed aansluiten op je functie
  3. jouw normen en waarden die overeenkomen met waar ZZG voor staat
  4. jouw werk in combinatie met thuis, gevoel van veiligheid binnen de organisatie en binnen je team

 

Hoe ViVe jou kan helpen komt tijdens gesprekken binnen de gesprekscyclus terug en we organiseren regelmatig activiteiten waaraan je mee kunt doen.