Disclaimer

Disclaimer

U bezoekt de website van ZZG zorggroep. De informatie op deze website wordt verzorgd en onderhouden door de afdeling Communicatie en valt onder het copyright van ZZG zorggroep.

Informatie op de website 

ZZG zorggroep is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Er kunnen daarom aan de informatie op de pagina’s van deze website geen rechten worden ontleend. Daarnaast aanvaren wij geen aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op deze website.

Verwijzingen ander websites

Verwijzingen naar websites die niet door ZZG zorggroep worden onderhouden zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ZZG zorggroep uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door ZZG zorggroep worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, foto’s of informatie in andere vorm, komen toe aan ZZG zorggroep.

Het is verboden de informatie op deze website te distribueren, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van ZZG zorggroep.

© 2019 ZZG zorggroep – Alle rechten voorbehouden.