Privacy

Wij vinden de privacy van onze bezoekers/sollicitanten zeer belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig met deze gegevens om. Transparantie vormt wat ons betreft de ruggengraat in de relatie tussen ZZG zorggroep en de personen die met ons in contact komen. Ben je niet tevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Hieronder zie je de belangrijkste vragen over jouw persoonsgegevens op een rij.

Welke gegevens bewaren en verwerken wij? En waarom?

ZZG zorggroep verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de AVG, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om de sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan ZZG zorggroep op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Wij maken gebruik van een digitale database. Het is goed beveiligd door onze leverancier en staat direct onder toezicht van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website. Hiermee willen wij onze site continu verbeteren. Daarom gebruikt ZZG zorggroep analytische en functionele cookies. Het gaat hier bijvoorbeeld om aantallen bezoekers en om de tijdstippen waarop de site wordt bezocht. Het betreft altijd geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens. ZZG zorggroep is niet verantwoordelijk voor cookies die geplaatst zijn door externe websites na het klikken op een link.

Tracking-cookies volgen het klikgedrag en surfgedrag van onze bezoekers. De cookies van externe leveranciers, waaronder Google, Facebook, Twitter en LinkedIn, kunnen worden gebruikt om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze (vacature)website.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Google Tag Manager
 • Cookie Consent
 • Facebook Connect
 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Linkedin Analytics
 • Twitter Analytics
 • Google Analytics Audiences
 • DoubleClick
 • Marketo
 • Linkedin ads
 • Twitter advertising
 • Facebook Custom Audiences
 • Twitter Conversion Tracking

Als je niet wilt dat cookies worden verzonden naar je computer, meld je dan af  voor het gebruik van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Je kunt je afmelden voor cookies van Google-cookies. Meer informatie vind je via  Instellingen voor advertenties van Google.

 

Delen wij uw gegevens met derden?

Nee, je persoonsgegevens wordt niet gedeeld met derden buiten ZZG zorggroep. Je persoonsgegevens worden intern met personen gedeeld ten behoeve van de sollicitatieprocedure.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen en (laten) verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ZZG zorggroep.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je ons mag vragen je persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere organisatie over te dragen. Op jouw verzoek kunnen wij ook je persoonsgegevens overdragen in de voorgeschreven vorm.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van overdragen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@werkenbijzzgzorggroep.nl.

 

Wat kan ik doen als ik vragen heb over mijn privacyrecht?

Wil je meer weten over het privacyrecht, stuur dan je vraag naar info@werkenbijzzgzorggroep.nl of bel 024 – 3017911.

Kan recruitment je vraag niet beantwoorden, dan komt je vraag bij onze Functionaris Gegevensbescherming (Ellen van Broekhoven-Grutters). Zij is onafhankelijk van de organisatie en rechtstreeks verbonden met de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. Dat wil zeggen dat zij intern toezicht houdt op de naleving van de AVG. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-22423132 of via e-mail: e.grutters@zzgzorggroep.nl

ZZG zorggroep wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht direct in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.