Salaris

Als je kiest voor werken en leren, dan kom je als leerling in dienst bij ZZG zorggroep. Je verdient een salaris, dat is vastgesteld in de cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT).

Leerlingen jonger dan 21 jaar

Opleiding (BBL) Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg niveau 4, mbo Verpleegkunde en deeltijd hbo Verpleegkunde 

Word je leerling bij ZZG en ben je jonger dan 21 jaar? Dan ontvang je een leerlingsalaris conform de cao VVT.

Deze leerlingensalarissen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon BBL en worden twee keer per jaar (januari en juli) verhoogd.

Je salaris wijzigt gedurende de opleiding wanneer je een jaar ouder wordt.

Word je 21 jaar? Dan ontvang je vanaf dat moment een ander salaris. 

Leerlingen 21 jaar en ouder/zij-instromers

Opleiding (BBL) Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg niveau 4, mbo Verpleegkunde en deeltijd hbo Verpleegkunde 

Word je leerling bij ZZG en ben je 21 jaar of ouder? Dan ben je een zij-instromer. 

Je ontvangt salaris behorend bij de zij-instroomperiodiek van de functiegroep (FWG-schaal) die hoort bij de functie waarvoor je wordt opgeleid.

Als leerling-helpende start je in de zij-instroomperiodiek van FWG 25;

als leerling-verzorgende 3IG start je in de zij-instroomperiodiek van FWG 40;

als leerling-verpleegkundige niveau 4 start je in de zij-instroomperiodiek van FWG 45;

en als leerling-verpleegkundige niveau 5 start je in de zij-instroomperiodiek van FWG 50.

De precieze bedragen vind je in de salaristabellen in de cao.

 

Doorstromers

Opleiding (BBL) Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg niveau 4, mbo Verpleegkunde en deeltijd hbo Verpleegkunde 

Word je leerling en ben je al in dienst bij ZZG? Dan behoud je je huidige salaris en blijf je je jaarlijkse periodieke salarisverhoging krijgen.

Is het salaris van de zij-instroomperiodiek van de schaal van de functie waarvoor je wordt opgeleid hoger dan je huidige salaris? Dan ontvang je het salaris dat hoort bij die zij-instroomperiodiek.

Vanaf het moment dat je aantoonbaar bekwaam bent om de functie grotendeels zelfstandig uit te voeren, ontvang je salaris dat hoort bij de eerstvolgende reguliere periodiek van die functie.

Daarna ontvang je je jaarlijkse periodiek. 

Inschaling na diplomering

Opleiding (BBL) Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg niveau 4, mbo Verpleegkunde en deeltijd hbo Verpleegkunde 

Heb je je opleiding positief afgerond? Gefeliciteerd!

Als leerling tot 21 jaar ontvang je na diplomering salaris volgens de eerste reguliere periodiek in de FWG-schaal waarvoor je bent opgeleid.

Als leerling van 21 jaar en ouder/zij-instromer blijf je na diplomering in de FWG-schaal waarvoor je bent opgeleid. Je reguliere, jaarlijkse periodieken worden toegekend. 

Blijf je als doorstromer tijdens de opleiding in je huidige FWG-schaal, dan ontvang je bij diplomering een bevordering van twee periodieken als je overgaat naar de hogere FWG-schaal behorende bij de functie waarvoor je bent opgeleid. Blijf je na diplomering in dezelfde FWG-schaal, dan is er geen sprake van een bevordering.

Krijg je als doorstromer tijdens de opleiding salaris volgens de zij-instroomperiodiek, dan blijf je na diplomering in de FWG-schaal waarvoor je bent opgeleid. Je reguliere, jaarlijkse periodieken worden toegekend.

De precieze bedragen vind je in de salaristabellen in de cao.

Naast je maandelijkse salaris krijg je een toeslag (ORT) op je uurloon wanneer je tussen bepaalde tijden werkt en we vergoeden je reiskosten.