Arbeidsvoorwaarden

Salaris

Je functie is ingeschaald in een functiewaarderingsgroep (FWG) in de cao VVT. Je werkervaring in de functie bepaalt de hoogte van je salaris. In onze vacatures noemen we altijd de FWG van de functie. Bekijk hier de cao VVT met daarin de salarisschalen (pag 35 ev) vanaf maart 2022. 

Eindejaarsuitkering

In november krijg je de eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris uitbetaald.

Reiskosten

We vergoeden je reiskosten volgens de cao. Omdat de belastingdienst een hogere vergoeding voor reiskosten toestaat, kun je gebruik maken van de regeling 'fiscale uitruil reiskosten'. Je profiteert dan optimaal van de vergoeding van je reiskosten. Je ontvangt hiervoor een formulier bij je contract.

Vakantietoeslag

In mei krijg je 8% van het jaarsalaris als vakantietoeslag uitbetaald.

Pensioen

Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW). Wij betalen 50% van de premie. 

Verlofuren kopen of verkopen

Je kan van je salaris of vakantiegeld extra vrije tijd kopen. Maar je kan ook vakantie-uren laten uitbetalen.

Fietsplan

Je koopt een (elektrische) fiets en je hebt via ZZG een belastingvoordeel. Onder de voorwaarde dat je een vast contract of een leerarbeidsovereenkomst hebt. 

Verzekeringskortingen

Je krijgt korting op de premie bij de collectieve zorgverzekeringen van CZ Collectief, Avero Achmea, Zilveren Kruis Zorguniek en IZZ. Daarnaast kan je kortingen krijgen op onder andere auto-, reis- en inboedelverzekeringen.

123Comfort

Als medewerker kun je gratis lid worden van 123Comfort. Hiermee krijg je  korting op bijvoorbeeld een schoonheidsbehandeling of een kapper aan huis. Ga naar 123Comfort.nl