Professionele teams

In onze kleine, uitvoerende teams werken woonbegeleiders 3IG (verzorgenden IG), woonbegeleiders niveau 2 en assistenten. Samen met de casemanager en specialist ouderengeneeskunde zijn wij verantwoordelijk voor goede en kwalitatieve zorg aan cliënten in een woonlocatie. We zien elke cliënt als een uniek persoon met eigen wensen en behoeften. Samen met de cliënt en zijn naasten kijken we hoe we zijn vertrouwde leven zo goed mogelijk kunnen voortzetten. En welke ondersteuning en zorg hiervoor nodig is. Dit is de basis van het zorgleefplan.

Meike02 Meike02 Meike02 Meike02
Samen werken we aan hetzelfde doel: de beste zorg voor cliënten èn elkaar
Jamie
casemanager Griffioen

Kwaliteit van leven

We ondersteunen de cliënt bij wat er op hem of haar afkomt. Het doel is dat onze zorg de cliënt helpt om positieve gezondheid en daarmee kwaliteit van leven te ervaren. We vertrouwen daarbij op elkaars deskundigheid.

Professionele as

Het hart van de zorgverlening aan onze bewoners wordt gevormd door de woonbegeleiders 3IG, casemanager en specialist ouderengeneeskunde. Deze vormen de “professionele as”. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en zijn verantwoordelijk voor de 24-uurs zorgverlening. De casemanager stelt samen met de cliënt en zijn naasten het zorgleefplan op. De woonbegeleiders hebben een belangrijke rol in de dagelijkse uitvoering, coördinatie en bewaking van de afspraken die zijn vastgelegd in het zorgleefplan. De specialist ouderengeneeskunde draagt zorg voor de medische behandeling. Waar nodig wordt een psycholoog, ergotherapeut en/of fysiotherapeut bij de zorg betrokken. Daarnaast beschikt elke locatie over een grote groep enthousiaste vrijwilligers

Zelfsturende teams

We werken in zelfsturende teams. Onze teams krijgen zoveel mogelijk de ruimte, zodat we optimaal kunnen inspelen op de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. We bepalen zoveel mogelijk zelf hoe wij ons werk inrichten. Zorginhoudelijke vragen liggen bij de professionele as. Organisatorische vragen op het gebied van roostering, teamzaken en kwaliteit liggen bij ons team.