Wijkgerichte teams

Wij zijn de spil in de wijk en kleinschalig georganiseerd. In onze teams werken verzorgenden IG en/of wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk. Samen zorgen we ervoor dat mensen in de wijk sneller opknappen, langer thuis kunnen blijven wonen of eerder naar huis kunnen vanuit het ziekenhuis. We bieden zorg voor een korte of langere periode, maar ook in de laatste levensfase. We werken hierin nauw samen met andere partners als huisartsen, ziekenhuizen en transferpunten.

De Transmurale zorgbrug is een mooi voorbeeld. Kwetsbare ouderen gaan vanuit het ziekenhuis ‘via de zorgbrug’ naar huis. De wijkverpleegkundige van ZZG bespreekt samen met de cliënt, mantelzorger en afdelingsverpleegkundige welke zorg en ondersteuning thuis geboden kan en moet worden. Op deze manier is de overgang van ziekenhuis naar huis voor de kwetsbare ouderen sneller, efficiënter en beter geregeld.

 

Groesbeek Noord Groesbeek Noord Groesbeek Noord Groesbeek Noord
Maak gebruik van elkaars kwaliteiten
Willie en Jolanda
Team Groesbeek-Noord

Eigen regie

We komen bij mensen thuis die vanuit een medisch probleem zorg en ondersteuning nodig hebben. Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk stellen we vast wat nodig is en kijken we naar creatieve oplossingen. We stimuleren en bevorderen dat de cliënt de eigen regie houdt en zo goed mogelijk voor zichzelf kan zorgen.

Coördineren van zorg

Is er naast verpleegkundige en medische zorg ondersteuning nodig op het gebied van wonen en welzijn, dan kan de wijkverpleegkundige dit coördineren. Samen met partners in de wijk zoals gemeenten, woningstichting en welzijnsorganisaties.

Wijkgericht

Naast de zorg thuis achter de voordeur, werken we wijkgericht. Elke wijk is weer anders. We kennen de sociale kaart van de wijk als geen ander en weten welke problematieken er spelen. We geven voorlichting over die specifieke problemen in de wijk.

Zelfsturende teams

We werken in zelfsturende teams. We stellen onze eigen doelen, werkwijzen en inbreng van collega's. We regelen en coördineren veel zelf, zodat we de zorg optimaal kunnen afstemmen op wat er nodig is. We bepalen zelf wat nodig is aan ondersteuning en worden -daar waar nodig - gecoacht door een teamcoach. ZZG biedt ons goede randvoorwaarden en heldere kaders zodat wij zo goed mogelijk kunnen functioneren. We krijgen volop de kans om onszelf te blijven ontwikkelen. 

Experts

Elk team kan rekenen op ondersteuning en coaching van experts op het gebied van wond-, long-, dementie- en palliatieve zorg. Samen met deze wijkverpleegkundigen kunnen we kwalitatieve zorg bieden aan cliënten met zorgvragen op deze specifieke gebieden.

Team Technische Verpleging

Ons Team Technische Verpleging (TTV) biedt 24/7 complexe verpleegkundige zorg thuis. Denk hierbij aan bloedtransfusie of een infuus. Zij nemen in veel gevallen de zorg over van het ziekenhuis, waardoor mensen thuis een behandeling voort kunnen zetten.