Multidisciplinaire teams

In het ZZG Herstelcentrum ondersteunen wij mensen bij de revalidatie en herstel na een ziekenhuisopname of andere ingrijpende gebeurtenis. We zorgen ervoor dat de mensen met de juiste zorg en behandeling weer terug naar huis kunnen. Hierin werken we nauw samen met specialisten uit diverse ziekenhuizen.

Herstelcentrum6 Herstelcentrum6 Herstelcentrum6 Herstelcentrum6
Ik wilde ontdekken waar ik energie van kreeg
Jens
Talentenpool Herstelcentrum
Lees het
hele verhaal

Samen werken aan herstel

Ieder mens is verschillend en elk herstel loopt anders. Samen met de patiënt stellen wij het behandelplan op. Volledig afgestemd op de patiënt en met heldere afspraken. De patiënt is, samen met ons en zijn naasten, verantwoordelijk voor het revalidatietraject. In het multidisciplinaire overleg (MDO) bespreken we het verloop van het herstel en de gestelde doelen. De eigen inzet van de patiënt is onmisbaar in het verloop van het herstel.

Dynamische omgeving

Ons werk in de revalidatie-, en herstelzorg is dynamisch en afwisselend. Vergelijkbaar met werken in een ziekenhuis.
We spelen continu in op de wisseling van patiënten en op de verschillen en zwaarte van de aandoeningen. 

Multidisciplinaire teams

Elke praktijk heeft een eigen deskundig team. Deze bestaat uit verzorgenden 3IG, verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde en mogelijk een verpleegkundig specialist, casemanager, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en dagbestedingscoach. We zijn gespecialiseerd in revalidatiezorg voor ouderen en mensen met complexe zorgvragen en/of chronische ziekten. Ieder vanuit zijn eigen vak.
Door deze multidisciplinaire samenwerking kunnen we de beste zorg en behandeling geven aan onze patiënten.

Praktijkgericht werken

We hebben acht praktijken. Elk gespecialiseerd in specifieke aandoeningen en daarop afgestemde behandelingen.
Het gaat om de volgende praktijken:

Kliniek neurorevalidatie

  • Praktijk CVA (herseninfarct of hersenbloeding)
  • Praktijk Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Praktijk Psychogeriatrie

Kliniek chirurgische revalidatie

  • Praktijk Heelkunde en orthopedie
  • Praktijk Trauma en amputatie
  • Praktijk Dagbehandeling

Kliniek interne revalidatie

  • Praktijk Interne geneeskunde
  • Praktijk Hart-, Long- en Oncologische revalidatie