Lettergrootte A A
Volg ons

Volg Esther, Heleen en Yvonne

Verzorgenden 3IG en MBO verpleegkundigen voor nieuw team langdurige zorg thuis

Ga jij graag een langdurige relatie aan met jouw cliënten?

Verken je graag de grenzen in een nieuwe functie, in een nieuw team, waarbij je een nieuwe vorm van zorg verleent aan onze cliënten en herken jij je in het volgende?

• Pionieren zie je als een uitdaging.
• Je werkt graag met cliënten met somatische problematiek en in een multi-complexe omgeving.
• Je wilt samen met collega’s grenzen verkennen op het gebied van verantwoorde en professionele langdurige zorg thuis.
• Je maakt met plezier onderdeel uit van een nieuw en zelfsturend team.
• Een rol als coach is jou op het lijf geschreven.

Dan is de functie van Verzorgende IG of Verpleegkundige in de wijk binnen het nieuwe WLZ thuis team in Nijmegen iets voor jou!

Wlz-thuis: een korte toelichting

Wlz-thuis is nieuw in Nederland. Het heeft als doel dat mensen die behoefte hebben aan 24 uurs zorg (via de Wlz > Wet langdurige zorg), langer veilig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Uitgangspunt is dat ze daarbij zelf de regie houden en dat de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben wordt geleverd of geregeld door een vast team van medewerkers.
ZZG zorggroep heeft van het ministerie van VWS de mogelijkheid gekregen om te onderzoeken hoe deze cliëntgroep, die veelal bestaat uit multi-complexe zorgvragers met somatische problematiek, het beste ondersteund kan worden. We zijn hiermee eerder al gestart in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt en breiden deze ondersteuning nu uit naar de wijken Galgenveld, Groenewoud, Brakkenstein en een stukje van de wijk St. Anna.

Enkele ervaringen van medewerkers uit een reeds gestart Wlz-thuis team van ZZG zorggroep:
"Ik kan en wil alles op alles zetten om de cliënt zo lang mogelijk verantwoord thuis te laten wonen, ik zoek daarin grenzen op en bedenk out-of-the-box mogelijkheden om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen."

"Het geeft meer voldoening om iets extra's te kunnen doen voor een cliënt, om naast de zorg ook op andere manieren ondersteuning te kunnen bieden."

Wat zijn de rol en samenstelling van het Wlz-thuis team?

Samen met je collega’s onderzoek je in de praktijk aan welke voorwaarden de ondersteuning van cliënten moet voldoen. Wat is er voor nodig om verantwoorde en professionele zorg thuis te bieden aan cliënten met multi-complexe en veelal chronische, somatische problematiek? Door die complexe problematiek heb je intensief contact met cliënten, mantelzorgers en andere betrokken partijen (zoals vrijwilligers) en is er alle ruimte voor persoonlijk contact. Cliënten hebben gedurende de dag vaker zorg nodig. Er is minder wisseling in cliënten in vergelijking met de teams wijkverpleging, waardoor je langdurig contact hebt en een band kunt opbouwen met cliënten en mantelzorgers. Als team ondersteun je circa 15 tot 20 cliënten.

Het team functioneert als een zelfsturend team en maakt onderdeel uit van de wijkverpleging in Nijmegen. Als zelfsturend team ben je samen verantwoordelijk voor de cliëntzorg, maar ook voor bijvoorbeeld de planning en het rooster. Daarnaast zijn er verschillende rollen/aandachtsgebieden te verdelen binnen het team, waarbij je kunt denken aan roostering, planning, bedrijfsvoering en kwaliteit.

Het team bestaat uit minimaal drie wijkverpleegkundigen, drie verpleegkundigen in de wijk (MBO niveau 4) en zes verzorgenden IG. Er wordt nauw samengewerkt met een specialist ouderengeneeskunde en diverse paramedici.

Wat is jouw rol binnen het team?

Binnen het team stel je als verzorgende IG, naar aanleiding van de door de wijkverpleegkundige uitgevoerde triage, samen met de cliënt en diens directe omgeving de behoefte aan ondersteuning vast. Bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke basiszorg, wonen en welzijn.

Daarnaast:
• Creëer je een veilig en gezond woonklimaat voor de cliënt en bied je structuur door (onder andere) de dagelijkse activiteiten. Je hebt intensief contact met de cliënt en diens netwerk.
• Verleen je verzorging en verpleging volgens het zorgplan in de vertrouwde omgeving van de cliënt.
• Heb je, in afstemming met de wijkverpleegkundige, contact met onder andere huisartsen, paramedici en welzijnsmedewerkers.
• Krijg je de mogelijkheid out of the box te denken en oplossingen te bedenken die bijdragen aan het verantwoord thuis kunnen laten wonen van cliënten met somatische problematiek.
• Is er ruimte om, naast de reguliere ondersteuning, meer persoonlijke aandacht te besteden aan een cliënt.

Als verpleegkundige in de wijk houd je je, naast bovenstaande werkzaamheden, onder andere bezig met:

• Het geven van advies, instructie en voorlichting (AIV) aan wijkbewoners, cliënten en betrokken mantelzorgers.
• Het bieden van ondersteuning aan cliënten bij het behouden en terugwinnen van hun zelfredzaamheid.
• Coachen en ondersteunen van cliënten en mantelzorgers en het verzorgen van klinische lessen en presentaties aan groepen en collega's.

Wat verwachten we van jou?

Je bent in het bezit van minimaal het diploma Verzorgende IG of MBO Verpleegkundige niveau 4. Daarnaast heb je ervaring en affiniteit met cliënten met somatische problematiek.

Je vindt het leuk om samen met je collega's in een nieuw team aan de slag te gaan met het uitvoeren en coördineren van de zorg (en dienstverlening). Hiervoor gebruik je je ervaring en creativiteit en overleg je met je team. Daarnaast vind je het leuk om te netwerken en contact te hebben met verschillende disciplines en mantelzorgers.

Je bent flexibel en kunt goed inspelen op de vraag van de cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt de regie houdt, om zijn of haar leven zo veel mogelijk voort te zetten zoals hij of zij dat gewend is. Je hebt daarbij oog voor de rol van andere samenwerkingspartners en ziet wat er nodig is om te voorzien in de zorgbehoefte van de cliënt.

Verder verwachten wij van jou:
• Werkervaring in de wijkverpleging, bij voorkeur in een zelfsturend team.
• De motivatie om laagcomplexe basiszorg te verlenen waarbij de focus ligt op het begeleiden van de cliënt.
• Oplossingsgericht kunnen (samen)werken.
• Bereid zijn om cursussen te volgen.
• In staat zijn alle diensten te werken.

Wat bieden we jou?

We bieden je in eerste instantie een contract voor de duur van een jaar. Een verlenging van het contract of een vast dienstverband behoort zeker tot de mogelijkheden.

De arbeidsduur van deze functie bedraagt minimaal 16 uur gemiddeld per week. Precieze uren bepalen we in onderling overleg.

De functie van verzorgende IG is ingeschaald in FWG 40 van de CAO VVT. Dit is een maximaal bruto maandsalaris van € 2.760,17. De functie van verpleegkundige in de wijk is ingeschaald in FWG 45. Dit betekent een maximaal bruto maandsalaris van € 3.032,60. Overige arbeidsvoorwaarden zoals reiskosten en opbouw van verlofuren zijn ook conform de CAO VVT. Daarnaast bieden wij je een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, waaruit je de arbeidsvoorwaarden kunt kiezen die passen bij jouw persoonlijke wensen. Denk hierbij aan het opbouwen van extra pensioen of korting op je zorgverzekering.

Verder praten?!

Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Femke van Fulpen, teamcoach, op telefoonnummer 06-46159328.

Solliciteer direct!

Zin in deze nieuwe functie? Solliciteer dan via deze website en voeg je cv en motivatiebrief toe aan je sollicitatie.

Wij vragen je bij indiensttreding, door middel van een aanvraagformulier dat je van ons krijgt, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden vergoed door ZZG zorggroep.
Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure

Contactpersoon
Marina van Wijk
Mobiel: (06) 5359 7443
Werk telefoon: (024) 3017 912
Vacature criteria
Match criteria
Regio
  • Nijmegen
Opleidingsniveau
  • MBO
  • Niveau 3 IG
  • Niveau 4
Gewenst aantal uren
  • 16 - 20 uur
  • 20 - 24 uur
  • 24 - 32 uur