Lettergrootte A A
Volg ons

Volg Esther, Heleen en Yvonne

Casemanager dementie

Word jij onze nieuwe collega met hart voor de zorgvrager met dementie?

ZZG zorggroep heeft, door de verplaatsing van cliënten van de tweede naar eerste lijn en een toenemende omvang en complexiteit in de zorg thuis, meer behoefte aan verdiepende kennis en vaardigheden. Daarom heeft zij besloten hierin de komende jaren te investeren middels (het opleiden van) verpleegkundigen met een expertisegebied, zodat in de thuissituatie kwalitatief inhoudelijke zorg geleverd kan blijven worden.

Voor de regio Beuningen binnen ZZG zorggroep zoeken we een bevlogen wijkverpleegkundige met passie voor dementie, om de komende jaren samen de zorg rondom dementie binnen ZZG zorggroep te optimaliseren.

Leveren van zorg rondom dementie binnen ZZG zorggroep

De afgelopen jaren heeft de zorgverlening op het gebied van dementie zich sterk ontwikkeld. Deze ontwikkeling is ook in onze regio duidelijk waarneembaar. ZZG zorggroep verleent dementiezorg in Nijmegen en omgeving, zo ook in Beuningen. Een belangrijk doel is om de zorg voor cliënten met dementie 24/7 zo dicht mogelijk in de eigen omgeving te organiseren. Er is, door de toegenomen complexiteit van de zorg bij cliënten thuis, meer behoefte aan verdiepende kennis en vaardigheden ontstaan. Door te werken met wijkverpleegkundigen die beschikken over aanvullende kennis binnen het expertisegebied dementie, kunnen we ervoor zorgen dat ook in de thuissituatie van de cliënt kwalitatief en inhoudelijk goede zorg geleverd kan worden.

Tevens is het noodzakelijk om rond cliënten en hun naasten een goed werkend netwerk van hulpverleners en ondersteuners te organiseren. ZZG zorggroep levert daarom dementiezorg in samenwerking met ‘100 uw welzijns- en zorgnetwerk Nijmegen’ waarin ook andere samenwerkingspartners zoals de ziekenhuizen CWZ en Radboudumc, het SWON en verschillende andere zorgorganisaties zijn vertegenwoordigd.

Dementiezorg is complexe zorg en behoort daarmee tot de kern van ZZG zorggroep. Onze visie is dat binnen de dementiezorg de cliënt en zijn omgeving vanuit een brede, holistische, generalistische en multidisciplinaire blik benaderd dient te worden. Hierbij zoeken we steeds naar maximale afstemming met de cliënt en zijn of haar mantelzorgers. Dit vraagt een hoge mate van deskundigheid van onze professionals om deze zorg goed vorm te geven. Om kwalitatief hoogstaande, complexe, dementiezorg te leveren zijn er excellente verbindingen nodig tussen de eerste en tweede lijn, maar ook tussen zorg, behandeling, welzijn en wonen.

Aan de slag als casemanager dementie

Als organisatie geven we de dementiezorg vorm conform de landelijke norm vanuit de beroepsgroep (o.a. richtlijnen/zorgstandaard) en de eisen die gesteld worden vanuit de verzekeraars. Alle teams wijkverpleging dienen (op grond van hun opleiding en deskundigheid) de basis dementiezorg te kunnen uitvoeren. De teams zijn hierin zelf leidend maar moeten kunnen terugvallen op de aan hun team toegewezen casemanager dementie. Bij voorkomende complexiteit in de dementiezorg kan tevens de verpleegkundig specialist Ouderen worden ingeschakeld.

Als casemanager dementie ondersteun je enerzijds collega’s uit de teams wijkverpleging gevraagd en ongevraagd op het gebied van dementiezorg, je bent op de hoogte van de actuele richtlijnen en protocollen en deelt relevante kennis op het gebied van dementiezorg, bijvoorbeeld door middel van scholing of advies. Je bent op de hoogte van alle cliënten met dementie in de teams waarvoor je werkt en neemt, indien wenselijk, de zorgverlening op je.

Anderzijds ben je verantwoordelijk voor de zorgtrajectbegeleiding vanuit ‘100 uw welzijns- en zorgnetwerk Nijmegen’.

Daarnaast:
Ben je luisterend aanwezig en reageer en anticipeer je op de vragen van cliënten en hun mantelzorgers. Je biedt hen professioneel advies, psycho-educatie en ondersteuning op maat.
• Volg je het proces van de cliënt en zijn of haar mantelzorger en beoordeel je of het zorgplan voldoet aan de vraag van de cliënt.
• Draag je zorg voor de coördinatie van het aanbod van zorg, behandeling (aanvullende diagnostiek), en begeleiding. In voorkomende gevallen organiseer je dat dit aanbod tot stand komt.
• Organiseer je cliëntgericht multidisciplinair overleg.
• Geef je voorlichting en cursussen aan vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.
• Neem je deel aan werkoverleg, intervisie en supervisie met andere casemanagers dementie van ‘100 uw welzijns- en zorgnetwerk Nijmegen’.

Tevens ben je werkzaam als wijkverpleegkundige in het team wijkverpleging in Beuningen. Je valt hierdoor hiërarchisch onder de leidinggevende van dit team en ontvangt inhoudelijk leiding van de verpleegkundig specialist Ouderen. Functioneel krijg je ook leiding van de coördinator zorgtrajectbegeleiding van ‘100 uw welzijns- en zorgnetwerk Nijmegen’.

Je kwaliteiten

• Je bent in het bezit van het diploma HBO-Verpleegkunde en BIG-geregistreerd.
• Je hebt de 1-jarige post HBO-opleiding Casemanagers gevolgd of bent bereid deze te volgen.
• Je hebt kennis van en affiniteit met dementie en ambieert casemanagement.
• Je hebt inzicht in de sociale kaart van wonen, welzijn, zorg en behandeling of bent in staat dit inzicht te verkrijgen.
• Je bent in staat zelfstandig te werken, je neemt initiatief en bezit creativiteit en improvisatievermogen.
• Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en hebt je een proactieve, stimulerende werkhouding.
• Je bent bereid om scholingen en trainingen te volgen en deel te nemen aan onderzoek.

Ons aanbod

Als casemanager dementie ben je voor minimaal 16 uur per week werkzaam in het team wijkverpleging. Daarnaast ben je tussen de 12 en 20 uur per week overstijgend werkzaam voor aan jou toegewezen teams in het kader van ondersteuning op het gebied van dementie en zorgtrajectbegeleiding vanuit ‘100 uw welzijns- en zorgnetwerk Nijmegen’. Het precieze aantal uren wordt in overleg vastgesteld.

Ben je reeds werkzaam binnen ZZG zorggroep dan blijven je huidige arbeidsvoorwaarden van kracht, zoals je huidige tijdelijke of vaste contract en je huidige salaris.

Kom je nieuw in dienst, dan word je (conform de CAO VVT) ingeschaald in FWG 50 als wijkverpleegkundige (niveau 5).
We bieden je een jaarcontract, met de mogelijkheid tot verlenging of een vast contract bij gebleken geschiktheid en voldoende ruimte.

Naast arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT hebben wij een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat je de arbeidsvoorwaarden kunt kiezen die bij jouw wensen passen.

Meer weten of direct solliciteren?

Meer weten?
Neem dan contact op met Fred Wolters, programmaleider dementie, op telefoonnummer 06-12 35 63 45 of met Martina Janssen, coördinator zorgtrajectbegeleiding van ‘100 uw welzijns- en zorgnetwerk Nijmegen’, op telefoonnummer 024-328 34 56.

Meer informatie vind je ook hier, op de website van netwerk 100.

Zie jij deze functie wel zitten?
Solliciteer dan direct, voeg je recente cv en motivatiebrief toe aan je sollicitatie.

Sollicitatieprocedure

We ontvangen graag je cv en motivatiebrief.

Wij vragen je bij indiensttreding, door middel van een aanvraagformulier dat je van ons krijgt, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden vergoed door ZZG zorggroep.

Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure

Contactpersoon
Yvonne Smets
Mobiel: (06) 1042 9997
Werk telefoon: (024) 3017 966
Vacature criteria
Match criteria
Regio
  • Wijchen en Land van Maas en Waal
Opleidingsniveau
  • HBO
  • Niveau 5
Gewenst aantal uren
  • 24 - 32 uur
  • 32 - 36 uur