Stagevergoeding zorg

Je krijgt een zorg stagevergoeding bij ZZG wanneer je minimaal 144 uur per schooljaar stage loopt bij ZZG. Je krijgt deze vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten.
De stagevergoeding is € 410 bruto per maand bij 36 uur stage per week. Bij minder uren per week is dit naar verhouding.